När har man glädje av en psykolog?

Som barn, ungdom eller förälder kan man veta precis vad som bekymrar. Det kan vara stora och livsomvälvande förändringar som skilsmässa eller dödsfall i familjen. Det kan också vara mer specifika hinder i tillvaron som kamratproblem, stress, rastlöshet, okoncentration eller extrema rädslor för t.ex. smådjur eller smuts.

Inte sällan är bilden mer oklar. Barnet eller ungdomen visar tecken på att inte må bra genom negativitet, ängslan/ångest, ledsenhet, utan att orsaken är tydlig. Det är då viktigt att likt en detektiv söka förklaringar. Är det något i omgivningen som påverkar? Ställs det rimliga krav? Är det en utvecklingsfas? Är det något i barnets personlighet eller specifika talanger/svårigheter som ligger bakom?

I samråd med er i familjen läggs behandlingen upp utifrån ålder, bekymmer och orsak. Det kan vara i form av familjesamtal eller barn-/ ungdomssamtal varvat med föräldrasamtal. I de flesta fall räcker 3-5 tillfällen.

För de barn och ungdomar som känner sig obekväma i ny miljö erbjuds hembesök.


Om jag bedömer att ni behöver annan hjälp än den jag kan ge kommer jag givetvis att upplysa er om detta och om så önskas förmedla kontakt till annan vårdgivare.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT