Behandling vid svåra livshändelser.

Vid sidan om mitt arbete som barnpsykolog har jag under många år arbetat med att hjälpa människor i alla åldrar som varit utsatta för skrämmande och påfrestande livshändelser. Det kan vara allt från inbrott till olyckor, våld eller övergrepp.

Hur vi reagerar på en skrämmande eller hotfull händelse är individuellt. Ålder, tidigare erfarenheter och personlighet är några av de faktorer som påverkar. Det är dock högst normalt att reagera såväl kroppsligt som känslo- och tankemässigt.

Behandlingen har som mål att bearbeta händelsen och det den fört med sig så att dessa inte blir till hinder i livet framöver. Känslan av trygghet och kontroll behöver återerövras. Tankar och känslor kopplade till händelsen och allt vad den kan ha väckt behöver ventileras. Information om stress- och traumareaktioner kan också vara till hjälp.

Hur lång tid det tar att bearbeta en svår livshändelse varierar förstås. I många försäkringar ingår ersättning för upp till 10 behandlingssamtal vid kris. Detta är i de flesta fall tillräckligt.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT