Med lång och bred erfarenhet som psykolog i den offentliga sektorn öppnade jag 2013 en privat mottagning för er som av olika skäl önskar ett alternativ.


Jag har 25 års yrkeserfarenhet från bl.a. barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin, autismteam, skola.

Problemen och frågeställningarna har under åren varit många och högst varierande: sömnstörningar, ångest, fobier, stress, ont i kroppen, relationssvårigheter, ilska, nedstämdhet, blyghet, sorg, neuropsykiatriska svårigheter, tvång, inlärningshinder m.m.

Fokus i mitt arbete som psykolog har alltid varit detsamma: att hjälpa barn, ungdomar och vuxna till ökad förståelse och livskvalité, ett bättre utnyttjande av inneboende resurser.

I min grundutbildning till psykolog ingick skolning i den psykodynamiska teorin, under årens lopp har jag kompletterat med studier i bl.a. KBT, neuropsykologi och konsultativt arbetssätt.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT