Välkommen till Lovisa Uppmans psykologmottagning i Helsingborg

-en helt privat barn- och ungdomspsykologisk mottagning.

  1. Hög professionalitet och individuellt utformad behandling erbjuds utifrån dina/ era behov och önskemål.

  2. Barn och ungdomar med familj välkomnas.

  3. Kris- och traumabehandling för alla åldrar.

  4. Snabb och effektiv hjälp, även kvällsmottagning.

  5. Kollegor erbjuds konsultation och handledning.

Som psykolog har jag givetvis tystnadsplikt och verksamheten lyder under svensk hälso- och sjukvårdslag.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT