Välkommen till Lovisa Uppmans psykologmottagning i Helsingborg

-en helt privat barn- och ungdomspsykologisk mottagning.

  1. I vacker miljö erbjuds hög professionalitet och individuellt utformad behandling utifrån dina/era behov och önskemål.

  2. Barn och ungdomar med familj välkomnas.

  3. Kris- och traumabehandling för alla åldrar.

  4. Snabb och effektiv hjälp, även kvällsmottagning.

  5. Er journal är inte synlig eller tillgänglig för andra vårdgivare.

  6. Kollegor erbjuds konsultation och handledning.

Som psykolog har jag givetvis tystnadsplikt och verksamheten lyder under svensk hälso- och sjukvårdslag.

HEM        MOTTAGNING        FAMILJ       KRIS        HANDLEDNING        KONTAKT